تبلیغات
محمد رسول الله - دانلودترجمه گویای قران حتما دانلود کنیدخواهش میکنم حتما دانلود کن وگوش کن
مسلمان بودن ومسلمان ازدنیا رفتن شامل حال هرکسی نمیشه

دانلودترجمه گویای قران حتما دانلود کنیدخواهش میکنم حتما دانلود کن وگوش کن

شنبه 8 اسفند 1388 04:47 ب.ظ

نویسنده : عبدالله ریشهری
سلام دوستان شایداگه کسی از شما بپرسه تاالان قران خوندید شما جوابهای مختلفی داشته

باشید مثلا بگویید سوادخواندن ندارم یاوقت ندارم یا معنی قران رانمیدانیم با پیشرفت علم امروزه

کارهااسان شده من ترجمه گویای قران به زبان فارسی تهیه کردم ودراختیار شما عزیزان قرار داده

تا شماازان استفاده کنید وببینید خداوند از ما چه انتظاراتی دارد

ببینیم جهنم برای چه کسانی ساخته وبهشت شامل حال چه کسانی میشود

تاوقت داریم اعمال خود رابازسازی کنیم واگر تاالان اهل جهنم بوده ایم راه خود راتغیر داده ومسیر

زندگی خود رابه طرف بهشت مهیا کنیم مطمئن باشید خداوندبخشنده مهربان است وهر وقت توبه کنیم

خداما رومیبخشد پس بیاییداز همین الان اراده کنیم وبرای دانلود ترجمه گویای قران به ادامه مطلب برو 
1- فاتحه

 
2- بقره
 
3- آل عمران
 
4- نساء
 
5- مائده
 
6- انعام
 
7- اعراف
 
8- انفال
 
9- توبه
 
10- یونس
 
11- هود
 
12- یوسف
 
13- رعد
 
14- ابراهیم
 
15- حجر
 
16- نحل
 
17- اسراء
 
18- كهف
 
19- مرم
20- طه
21- انبیاء
22- حج
23- مومنون
24- نور
25- فرقان
26- شعرا
27- نمل
28- قصص
29- عنكبوت
30- روم
31- لقمان
32- سجده
33- احزاب
34- سبا
35- فاطر
36- یس
37- صافات
38- ص
39- زمر
40- غافر
41- فصلت
42- شوری
43- زخرف
44- الدخان
45- جاثیه
46- احقاف
47- محمد(ص)
48- فتح
49- حجرات
50- ق
51- ذاریات
52- طور
53- نجم
54- قمر
55- رحمان
56- واقعه
57- حدید
58- مجادله
59- حشر
60- ممتحنه
61- صف
62- جمعه
63- منافقون
64- تغابن
65- طلاق
66- تحریم
67- ملك
68- قلم
69- حاقه
70- معارج
71- نوح
72- جن
73- مزمل
74- مدثر
75- قیامت
76- انسان
77- مرسلات
78- نبا
79- نازعات
80- عبس
81- تکویر
82- انفطار
83- مطففین
84- انشقاق
85- بروج
86- طارق
87- اعلی
88- غاشیه
89- فجر
90- بلد
91- شمس
92- لیل
93- ضحی
94- شرح
95- تین
96- علق
97- قدر
98- بینه
99- زلزله
100- عادیات
101- قارعه
102- تکاثر
103- عصر
104- همزه
105- فیل
106- قریش
107- ماعون
108- كوثر
109- كافرون
110- نصر
111- مسد
112- اخلاص
113- فلق
114- ناس                                                            دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 8 اسفند 1388 05:12 ب.ظ